منوی دسته بندی

استخر با قایق الکترونیکی

دریاچه زیبا و قایق های فوق مدرن در دهکده گردشگری حیران

استخر با قایق الکترونیکی

در مجموعه دهکده گردشگری حیران برای تفریح کودکان دریاچه یی با تجهیرات قایق الکترونیکی نیز تعبیه شده است که کودکان می توانند از آن با خیالی آسوده و ایمن استفاده...