منوی دسته بندی

بانجی جامپینگ

هیجان در طبیعت زیبای دهکده گردشگری حیران

بانجی جامپینگ

پرش بانجی یا بانجی جامپینگ (Bungee Jumping) فعالیتی است که در آن باید ترس تان را کنار بگذارید و از ارتفاع نسبتا زیاد به پایین بپرید. در این تفریح جان...