منوی دسته بندی

کارتینگ

زیباترین کارتیگ ایران دردهکده گردشگری حیران

کارتینگ

کارتینگ یا مسابقه کارتینگ نوعی ورزش موتوری به حساب می آید که با خودروهای چرخ‌باز با نام کارت انجام می شود؛ خودروهای 125 سی سی و 4چرخ کوچکی که چرخ های...