منوی دسته بندی

ترامپولین

درجا بالا پایین بپر با ترامپولین دهکده گردشگری حیران

ترامپولین

ترامپولین در لغت به معنی بلند و محکم پریدن است و در عام با نام تشک پرش درجا و  یا جامپینگ شناخته میشود. این وسیله از دیرباز در جهت تقویت انعطاف و چالاکی...